Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen tarkoitus

Porvoon Museorautatie ry (PMR) on perustettu v. 1993 kaupalliselta liikenteeltä lakkautetun Porvoon radan säilyttämiseksi. Rata on vuodelta 1874 ja säilynyt vähäisen käytön ansiosta varsin alkuperäisessä asussa. Pelkällä radalla ilman liikennettä ei ole arvoa, joten museojunaliikenne on luontevaa käyttöä tälle antiikkiselle rataosalle. Liikennettä tukee radan sijainti runsasväkisen pääkaupunkiseudun ja Suomen suosituimpiin matkailukaupunkeihin kuuluvan Porvoon välillä.

Liikenne vanhoilla Lättähatuilla onkin yhdistyksen keskeistä toimintaa. Samalla tullaan säilyttäneeksi rautatiehistoriaa yleisemminkin, sillä Lättähatut olivat aikanaan Suomen rautateiden paikallisliikenteen selkäranka. Yhdistys on erikoistunut ainoastaan kiskobussikalustoon. Höyryveturia tai erillisiä matkustajavaunuja PMR:llä ei ole. Yhdistys toimii talkooperiaatteella. Palkattua henkilökuntaa ei ole.

Junaliikennöinti

Suomen rautateillä toimii kahdeksan museojunaliikennettä harjoittavaa itsenäistä rautatieoperaattoria (liikennöitsijää), joista Porvoon Museorautatie ry on yksi. Liikennöinti perustuu rautatielakiin. Museojunaliikenne on liikennettä, jota harjoitetaan museokalustolla ja joka on laajuudeltaan vähäistä. Liikenteelle asetetut vaatimukset turvallisuuden, kaluston ja henkilöstön suhteen ovat samat kuin kaupallisessakin junaliikenteessä. Museokaluston ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia nykyisin uudelta kalustolta vaadittavia teknisiä ratkaisuja ja ominaisuuksia.

Kaluston kunnossapito

Yhdistys ylläpitää junakalustonsa itse. Pääosa kunnossapidosta tehdään talvikaudella Helsingissä.

86b5b5e75925ad2708d020977721e539.jpg GA.jpg

Tule mukaan toimintaamme ja jäseneksi

Museorautatie tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä vanhan moottori- ja kalustotekniikan sekä asiakaspalvelun parissa. Museorautatieliikenteen ylläpito on laaja kokonaisuus, jonka hoitaminen edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja. Vaikka useimmat tehtävät edellyttävät hyvää osaamista ja kokemusta, alkuun pääsee muiden opastamana. Jokainen on joskus aloittanut tyhjästä. Ainoa tarvittava asia on huolellinen ja vastuullinen asenne. Tarpeen tullen koulutamme väkeämme eri tehtäviin.

Helpoimmin pääset käytännön toimintaan mukaan aloittamalla perehdytyksen jälkeen liikennöintipäivinä lauantaisin matkatavaraosaston hoitajan tehtävässä, tai osallistumalla kaluston kunnossapitotöihin. Voit liittyä jäseneksi myös, vaikka et haluaisikaan osallistua kaluston tai liikenteen hoitoon. Yhteystiedot ovat Ota yhteyttä -sivulla. Toimintaan osallistumisen ikäraja on käytännön syistä 15 vuotta, ja junaliikenteen vastuutehtävissä 18 vuotta. 

Lisäksi ammatissa toimivat veturinkuljettaja- ja konduktööripätevät henkilöt ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme ja kalustoomme.

20230527.jpg
Lättää ajetaan talliin Pasilan kääntöpöydällä.
IMG-20230702-WA0000.jpg
Kääntöpöydälle johtava raide Pasilassa. Höyryveturiajoista muistuttaa vanha vesiviskuri tallin kulmalla.